Здравни услуги


Пакети здравни услуги
Уважаеми клиенти и партньори,


Във връзка с въвеждане на извънредно положение на територията на цялата страна и предписанията на щаба за периода 13-ти март – 13-ти май 2020 г. с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме, че считано от 16-ти март 2020 г. въвеждаме реорганизация на процесите по обслужване.


Информираме ви, че офисът на Фи Хелт Застраховане АД ще работи с обичайното си работно време, като считано от 16-ти март 2020 г. се преустановява достъпът на клиенти и външни лица чрез личен контакт на територията му до отмяна на извънредните наложени мерки. По този начин, чрез намаляване на възможностите за физически контакт, защитаваме здравето на нашите клиенти, партньори и служители.


За периода на извънредно положение връзката с Кол центъра на Компанията ще бъде осъществявана чрез тел.: 070012127;


Документите за възстановяване на разходи може да изпращате на e-mail: fihealth@fihealth.bg.


За периода на извънредно положение документите за завеждане на застрахователни претенции по застраховките по ипотечни кредити, потребителски кредити и кредитни карти, се предоставят само в офиси на Първа инвестиционна банка.


Моля, спазвайте наложените ограничителни мерки. Те са в интерес на вашето здраве и на цялото общество.


От Ръководството на „Фи Хелт Застраховане“ АД

ДО
ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ НА „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД

ОТНОСНО: Покритията на рисковете, свързани с новото инфекциозно заболяване - Коронавирус (2019-nCoV) по застрахователните продукти на „Фи Хелт Застраховане" АД

Основен приоритет на „Фи Хелт Застраховане" АД е да поддържа високо ефективно обслужване на ползвателите на застрахователни услуги, при условията на непрекъсваемост на нашата основна дейност.
За срока на обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение, както и след отмяната му, „Фи Хелт Застраховане" АД ще осигури на ползвателите на застрахователни услуги адекватно застрахователно обслужване, съобразено и с изискуемите санитарно-хигиенни норми.
Уведомяваме Ви, че застраховките сключвани с ползвателите на застрахователни услуги, „Фи Хелт Застраховане" АД, дефинират новото инфекциозно заболяване - Коронавирус (2019-nCoV) като бедствие с масов катастрофичен характер, поради неговия пандемичен обхват. С оглед на това изключение, „Фи Хелт Застраховане" АД не покрива реализирали се рискове следствие заболяването Коронавирус (2019-nCoV).

За връзка с нас

Адрес:

кв. "Студентски град", ул. "Проф. Александър Фол" 2, вх. Б, ет. 2
(до зала Христо Ботев)

София 1700

Телефони за контакт:

тел.: 02 / 445 6664

факс: 02 / 445 6665

e-mail: fihealth@fihealth.bg

Длъжностно лице по защита на данните:

e-mail: dpo@fihealth.bg

Обратна връзка

Имена / фирма:
Вашето мнение/въпрос: