Точният обхват на дейностите, извършвани от Служба по трудова медицина - Фи Хелт, се основава на Наредба № 3/ 25.01.2008 г. на МЗ и МТСП за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и се определя от условията на конкретния договор.

В изпълнение на основните си функции, "СТМ - Фи Хелт” ЕООД предоставя следните услуги :

 
Оценка на риска на
работното място
Обучение по безопасност
при работа
Анализ на
здравословното състояние
Наредба № 3/ 25.01.2008 г. на МЗ и МТСП
 
СВАЛЕТЕ В
 
DOC Acrobat Reader Rich Text
MS Word Adobe Acrobat Rich Text
     
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА

FiHealth Трудова Медицина: 

София 1700, кв. "Студентски град", ул. "Проф. Александър Фол" 2, вх. Б, ет. 2 (до зала Христо Ботев)
България, телефон:  0700 12 127 | 02 / 445 6664
Компанията е развита в предоставяне на здравни услуги