ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО
 

Оценката на риска обхваща всички аспекти на трудовата дейност като: работни процеси;  работно оборудване – машини, съоръжения, инструменти и др.; работните места;  организацията на труда; други специфичнифактори, които могат да породят риск.

 

Разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск.


Консултации по отношение на избора и ефективността на средствата за колективна и лична защита. Изготвяне на списък на личните предпазни средства.

 

Подпомага работодателя при определяне на необходимостта от измерване на факторите на работната среда и електробезопасността, както и периодиката за измерванията. Организира и съдейства за извършването на измервания на факторите на работната среда и електробезопасността.

 

ДРУГИ УСЛУГИ
Обучение по безопасност
при работа
Анализ на
здравословното състояние
Наредба № 3/ 25.01.2008 г. на МЗ и МТСП
 
СВАЛЕТЕ В
 
DOC Acrobat Reader Rich Text
MS Word Adobe Acrobat Rich Text
     
ФОРМА ЗА КОНТАКТ
     
   
     
     
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА

FiHealth Трудова Медицина: 

София 1700, кв. "Студентски град", ул. "Проф. Александър Фол" 2, вх. Б, ет. 2 (до зала Христо Ботев)
България, телефон:  0700 12 127 | 02 / 445 6664
Компанията е развита в предоставяне на здравни услуги