ОБУЧЕНИЕ ПО БЕОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
 

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси.

 

Обучение на лицата провеждащи инструктаж.

 

Първоначално и ежегодно обучение на Комитетите и групите по условия на труд.

 

Обучение за оказване на първа долекарска помощ.

 

Превенция на социално значимите заболявания и връзката им с условията на труд.Стрес на работното място.

 

Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.

 

ДРУГИ УСЛУГИ
Оценка на риска на работното място Анализ на
здравословното състояние
Наредба № 3/ 25.01.2008 г. на МЗ и МТСП
 
СВАЛЕТЕ В
 
DOC Acrobat Reader Rich Text
MS Word Adobe Acrobat Rich Text
     
ФОРМА ЗА КОНТАКТ
     
   
     
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА

FiHealth Трудова Медицина: 

София 1700, кв. "Студентски град", ул. "Проф. Александър Фол" 2, вх. Б, ет. 2 (до зала Христо Ботев)
България, телефон:  0700 12 127 | 02 / 445 6664
Компанията е развита в предоставяне на здравни услуги