АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
 

Консултиране и подпомагане на работодателя при организиране на задължителни
предварителни и периодичн и медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти и честотата на превеждането им.

 

Изготвяне на заключения за пригодността на новопостъпилите работещи за даден вид работа.
Анализ на резултатите от периодичните медицински прегледи и изследвания.

Изготвяне на ежегоден анализ за здравното състояние на работещите на база на показателите за временна и трайна нетрудоспособност, данните за професионална заболеваемост, трудов травматизъм и връзката им с условията на труд.

 

Уведомяване на  избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещите, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.

ДРУГИ УСЛУГИ
Оценка на риска на работното място Обучение по безопасност
при работа
Наредба № 3/ 25.01.2008 г. на МЗ и МТСП
 
СВАЛЕТЕ В
 
DOC Acrobat Reader Rich Text
MS Word Adobe Acrobat Rich Text
     
ДИРЕКТНА ФОРМА ЗА КОНТАКТ
     
   
     
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА

FiHealth Трудова Медицина: 

София 1700, кв. "Студентски град", ул. "Проф. Александър Фол" 2, вх. Б, ет. 2 (до зала Христо Ботев)
България, телефон:  0700 12 127 | 02 / 445 6664
Компанията е развита в предоставяне на здравни услуги